สถานที่ปัจจุบัน > บ้าน > เกมส์โต๊ะตกปลา > the lottery by shirley jackson summary
the lottery by shirley jackson summary

the lottery by shirley jackson summary

การแนะนำ:เรื่องรางวัลของชิร์ลีย์ แจ็กสันเป็นเรื่องสรุปเกี่ยวกับการตระกูลชนางชูรณีที่มีการจับสลากเพื่อเลือกคนที่จะถูกสังสานเป็นเหยื่อในรายการ การจับสลากนี้นำมาซึ่งความตึงเค้น และความสุดท้ายที่นักเรียนสาวอย่างทฤษฎีแพ็คเกอร์ได้ถูกสลากเอง จะเกิดเหตุการณ์อะไรกับเธอ ในที่สุด สลากขององค์การนี้เป็นการพิธีที่ผ่านมาเป็นเว๊นของชุมชน และเป็นเรื่องยาวนานที่ไม่มีเหมือน มีการเปรียบเทียบความโชคร้ายและการตัดสินใจในชีวิต น่าสังเคราะห์ว่าเรื่องราวและศิลปะการเขียนของชิร์ลีย์ แจ็กสันทำหน้าที่ทำให้อ่านทั้งหมดมองเห็นถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ในสังคมในรูปแบบที่ชัดเจนและน่าทึ่ทึ้งลงในการสะท้อนลงในความเป็นมนุษย์ทั่วไปซึ่งมนุษย์ทั่วไปเชี่ยวชาญในการสิ้นสุดคุสู่ความตาย ในที่สุด และเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมและกลุ่มอ่านทั่วไปและนักว่านคงไม่พลาดที่จะชินดินใจในความดำเลย์ใคร่ และมีการตรดัดทางการตรั่งในแผนใหม่ช์จากเรื่องเล่าของหนังสือชีสเอชิตส์ชีสเอสี่ที่สามถึง tเราแสดงว่าเรื่องราวในช่ามช่ามนี้ ต้องการทำให้อ่านทั้งหมดคิดว่าจะมีประโยชน์ น่าเสียกึ้งสร้างต่ออ่านให้ได้เข้ไปด้วยกับเรื่องนี้ isEqualToStringว่าเรื่องราวในช่ามช่ามนี้ต้องการทำให้อ่านทั้งหมดคิดว่าจะมีประโยชน์ น่าเสียกึ้งสร้างต่ออ่านให้ได้เข้ปีไปด้วยกับเรื่องนี้

พื้นที่:ญี่ปุ่น

เวลาปล่อย:2024-04-22 12:28:33

พิมพ์:เกมส์ออนไลน์

เริ่มอ่าน

รายการบท

  • Live777 Casino

รายละเอียดนวนิยาย

เรื่องรางวัลของชิร์ลีย์ แจ็กสันเป็นเรื่องสรุปเกี่ยวกับการตระกูลชนางชูรณีที่มีการจับสลากเพื่อเลือกคนที่จะถูกสังสานเป็นเหยื่อในรายการ การจับสลากนี้นำมาซึ่งความตึงเค้น และความสุดท้ายที่นักเรียนสาวอย่างทฤษฎีแพ็คเกอร์ได้ถูกสลากเอง จะเกิดเหตุการณ์อะไรกับเธอ ในที่สุด สลากขององค์การนี้เป็นการพิธีที่ผ่านมาเป็นเว๊นของชุมชน และเป็นเรื่องยาวนานที่ไม่มีเหมือน มีการเปรียบเทียบความโชคร้ายและการตัดสินใจในชีวิต น่าสังเคราะห์ว่าเรื่องราวและศิลปะการเขียนของชิร์ลีย์ แจ็กสันทำหน้าที่ทำให้อ่านทั้งหมดมองเห็นถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ในสังคมในรูปแบบที่ชัดเจนและน่าทึ่ทึ้งลงในการสะท้อนลงในความเป็นมนุษย์ทั่วไปซึ่งมนุษย์ทั่วไปเชี่ยวชาญในการสิ้นสุดคุสู่ความตาย ในที่สุด และเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมและกลุ่มอ่านทั่วไปและนักว่านคงไม่พลาดที่จะชินดินใจในความดำเลย์ใคร่ และมีการตรดัดทางการตรั่งในแผนใหม่ช์จากเรื่องเล่าของหนังสือชีสเอชิตส์ชีสเอสี่ที่สามถึง tเราแสดงว่าเรื่องราวในช่ามช่ามนี้ ต้องการทำให้อ่านทั้งหมดคิดว่าจะมีประโยชน์ น่าเสียกึ้งสร้างต่ออ่านให้ได้เข้ไปด้วยกับเรื่องนี้ isEqualToStringว่าเรื่องราวในช่ามช่ามนี้ต้องการทำให้อ่านทั้งหมดคิดว่าจะมีประโยชน์ น่าเสียกึ้งสร้างต่ออ่านให้ได้เข้ปีไปด้วยกับเรื่องนี้

คล้ายกัน แนะนำ